TSN | Technology, Software, Network

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATAN TARAF ("SATICI")
Ünvanı
Adresi
Telefon
E-posta
Web Sitesi
Vergi Dairesi
Vergi Kimlik Numarası
1.2 - SATIN ALAN TARAF ("ALICI")
Ad Soyad / Ünvan
Adres
Telefon
E-posta

MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın www.tsnyazilim.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve fiyatları belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETİN ADI, ADETİ, VERGİLER DAHİL SATIŞ FİYATI VE TEMEL NİTELİKLERİ
Ürün/Hizmet Cinsi Miktar Birim Fiyat Brüt Tutar Toplam İskonto İskonto Sonrası Brüt Vergi
Ürün/Hizmet Toplam Tutarı
Toplam İskonto Tutarı
İskontodan Sonra Toplam Tutar
Vergilendirilebilir Tutar
Toplam Vergiler
Fatura Tutarı
3.2 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VEYA HİZMETLERİN ÖDEME ŞEKLİ VE ÖDEME TABLOSU

Ödeme Yöntemleri:

Ödeme Planı:

3.2.1 - ÖDEME TABLOSU
Ödeme No Ödeme Tarihi Ödeme Yöntemi Ödeme Tutarı
3.3

Diğer yandan vadeli satışların bankalara ait kredi kartları ile yapılması durumunda ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 - İADE PROSEDÜRÜ

ALICI, satın aldığı mal ve/veya hizmetler için cayma hakkını, mal/hizmet tesliminden önce kullanması durumunda; varsa "işe başlangıç bedeli" ya da "kapora"nın SATICI tarafından iade edilmeyeceğini, bu hükmü peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

ALICI'nın satın aldığı mal ve/veya hizmetler için cayma hakkını, ALICI'ya özel üretilen veya ortaya çıkarılacak olan mal veya hizmetler için mal/hizmet tesliminden önce kullanması durumunda; ALICI, varsa SATICI'nın üretim, ar-ge, mesai/zaman/iş kaybı maliyetlerini karşılayacağını; bu zararların SATICI tarafından tebliğ edilmesinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde ödeyeceğini veya varsa iade alacağı tutardan mahsup edileceğini; SATICI'nın ALICI'dan talep ettiği zarar tutarının, ek bir sözleşmede cezai şartlar yok ise ilgili SATICI'nın talep ettiği mal/hizmet tutarından fazla olmayacak olan tutarın fahiş olmadığını, SATICI'nın zararlarının kanıtlanmasını talep etmeyeceğini, SATICI'nın bu konudaki beyanlarını peşinen kabul edeceğini, bu konudaki ve varsa hizmetin sonlandırılması konularındaki taleplerine uyacağını; bu hüküm ve şartları okuyup anladığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya üretilememesi/hazırlanamaması veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş, kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa ALICI, ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini aynı adette taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri, satışın taksitleri bittikten sonra iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve/veya hizmetlerin iadesi durumunda SATICI, ALICI'ya nakit para ile ödeme yapmaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda, ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup SATICI, ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatılmış olan prosedür gereğince ALICI'ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıda anlatılan prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, SATICI tarafından, ALICI'dan banka hesap bilgileri istenerek ALICI'nın belirttiği banka hesabına (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılır. SATICI, varsa havale/EFT masrafını yapılacak iade tutarından mahsup edebilir. SATICI, peşin alışverişler için bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde, taksitli alışverişler için alışverişin yapıldığı aynı taksit sayısında, tutarında ve süresinde geri öder. Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, nakit para ile ödeme yapmaz; iadeyi sadece banka havalesi/EFT yoluyla gerçekleştirir.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 - TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ
3.5.1

ALICI, satın aldığı mal veya hizmetlerin teslimat şeklinin SATICI tarafından belirleneceğini; teslimat sürelerinin ve yöntemlerinin ürün veya hizmete göre değişiklik gösterebileceğini; teslimat yöntemlerinin SATICI'nın uygun görüğü bir kargo ve/veya kurye şirketi aracılığıyla olabileceğini ya da elden teslimat olabileceğini ya da elektronik ortamda link gönderimi, dosya iletimi ve sair şekillerde olabileceğini, gerekmesi durumunda SATICI'nın daha farklı yöntemlerle ürünün/hizmetin teslim edilmesini sağlayabileceğini; satın aldığı ürün/hizmetin SATICI tarafından herhangi bir yöntemle teslimat sürecinin başlatılmasından itibaren, teslim alınması hakkında SATICI'nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını, teslimat işlemi sürecinde kargo/kurye şirketleri tarafınca yaşanacak herhangi bir aksaklıkta SATICI'dan iade talep etmeyeceğini, cayma ve sair haklarını kullanmayacağını, SATICI'dan herhangi bir ücret veya ürün/hizmetin yeniden üretilmesi/geliştirilmesi, yeniden gönderilmesi ve sair taleplerde bulunmayacağını, ürün/hizmetin SATICI'dan çıktığı andan itibaren ALICI'ya ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Paketleme, kargo, elektronik iletim ve sair herhangi teslim masrafları, tarafların arasında kurulmuş bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından karşılanır. Toplam teslimat tutarı YOK olup teslimat tutarı, işbu sözleşmenin 3.1 maddesinden anlaşılabileceği üzere alışveriş toplam tutarına dahil edilmiştir; ürün bedeline dahil değildir.

Teslimat, SATICI'nın uygun gördüğü bir yöntemle, ALICI'nın işbu sözleşmenin 3.5.2 maddesinde belirtilen bilgileri (kendisinin belirtmiş olduğu) kapmasında teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünlerin/hizmetlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

ALICI, bu şartlarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5.2 - TESLİMAT ADRESİ
Ad Soyad / Ünvan
Adres
Telefon
E-posta
3.5.3 - FATURA ADRESİ
Ad Soyad / Ünvan
Adres
Telefon
E-posta

MADDE 4 - CAYMA HAKKI

ALICI, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden, sözleşmeye konu alışverişin "kişiye/kuruma özel" ifa edilen hizmetler veya üretilen/geliştirilen ürünler içermiyorsa 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Alışverişin "kişiye/kuruma özel" ifa edilen hizmetler veya üretilen/geliştirilen ürünler içermesi durumunda, sadece SATICI'nın uygun gördüğü durumlarda ve her şartta işbu sözleşmenin 3.4 maddesi kapsamında olacak şekilde cayma hakkı kısıtlıdır. ALICI, bu koşulları peşinen kabul ettiğini taahhüt eder.

ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesinin mümkün olduğu durumlarda cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI'nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

ALICI, aşağıda belirtilen sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI'ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Kişiye/kuruma özel geliştirilen ve/veya belirli bir kod ile aktive edilebilen/kullanılabilen veya bu kapsamda satılan yazımlar, kodlar, tasarımlar, içerik oluşturma (metin, görsel, işitsel vb.) ve/veya yönetme hizmetleri, editörlük hizmetleri, danışmanlık ve/veya eğitim hizmetleri ve sair hizmetleri içeren sözleşmeler.

ı) Kullanım ömrü, açıldığında/ilk kullanıldığında veya ALICI'ya teslimiyle beraber başlayan ürünleri veya hizmetleri içeren sözleşmeler.

i) Çoğaltılması mümkün olan elektronik veya fiziksel ürünleri/hizmetleri içeren sözleşmeler.

j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

5.1

ALICI, tsnyazilim.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ve/veya hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2

Sözleşme konusu ürün/hizmet, teslimat yönteminin ne olduğu farketmeksizin, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.3

SATICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.4

Sözleşme konusu ürünün/hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI tarafından SATICI'nın sunduğu ödeme şekillerinden en az biriyle ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.5

Ürünün/hizmetin tesliminden/ifasından sonra ALICI'ya ait ödeme yönteminin (örneğin: kredi kartı, banka kartı vb.) ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun veya yetkili kompradorun veya ödeme aracının ürün/hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde; sözlşemeye konu ürünün/hizmetin işbu sözleşmede belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı sözleşemeler kapmasında kalması durumunda ALICI, ürün hizmet bedelini SATICI'ya 1 (bir) iş günü içerisinde ödemekle yükümlüdür ve/veya ürünün/hizmetin cayma hakkının kullanılabileceği durumlar ya da kapsamlarda bulunması halinde ve ürünün ALICI'ya teslim edilmiş olması kaidesiyle ürünün/hizmetin SATICI'ya geri gönderilmesi/iadesi zorunludur.

5.6

Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) olması halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için sözkonusu ürünler ALICI tarafından SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.7

SATICI tarafından geliştirilen/oluşturulan/hazırlanan yazımların, kodların, tasarımların, içerik oluşturma (metin, görsel, işitsel vb.) ve/veya yönetme hizmetlerinin, editörlük hizmetlerinin ve sair hizmetlerin, ALICI'dan kaynaklanmayan sebeplerden dolayı arızalanması, bozulması, eksik veya kusurlu olması ya da görevini yerine getirememesi durumunda SATICI sözkonusu ürünleri/hizmetleri onarmakla sorumludur. Söz konusu hizmetlerin soyut hizmetler/ürünler olmalarından dolayı, geliştirme aşamalarında, doğası gereği hatalar yapılabilmesi çok olasıdır. ALICI'nın bu durum ve koşulları önceden öğrenmesi ve araştırması gerekmektedir. Bu sebeple, işbu maddede belirtilen kapsamda kalan ürünlerin/hizmetlerin arızalanması, bozulması, eksik veya kusurlu olması ya da görevini yerine getirememesi durumunda ALICI, SATICI'nın hiçbir maddi veya maddi olmayan zararlarını karşılamasını talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8

ALICI'nın vergi mükellefi olması durumunda, ürün/hizmet iadeleri için SATICI'ya, satış bilgilerini (sipariş kodu, sipariş tarihi, web sitesi adı vb.) içeren eksiksiz bir "iade faturası" kesmesi zorunludur.

5.9

SATICI'nın, İnternet sitesi üzerinden veya diğer şekillerde sunduğu kampanyalardan yararlanılabilmesi için, ALICI'nın, SATICI'nın belirttiği kampanya koşullarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Kampanyalı satışların iadesi durumunda, ALICI'nın kampanyadan elde ettiği kazanımları tam ve eksiksiz olarak SATICI'ya iade etmesi gerekmektedir. ALICI'nın iade etmek istediği alışverişte bulunan hediye ürünlerin veya hizmlerin tekrar satılamayacak kapsamda olması veya kişiye özel geliştirilmiş olması durumunda ALICI, SATICI'nın iade tarihinde belirleyeceği ücret üzerinden SATICI'ya 1 (bir) iş günü içerisinde ödeme yapacaktır ya da SATICI iade tutarından mahsup edecektir. ALICI, bu koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10

SATICI, hiçbir gerekçe göstermeksizin ALICI'nın ödediği ücretleri uygun ödeme yöntemiyle ALICI'ya iade ederek alışverişi iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI'nın, SATICI'nın sunduğu herhangi bir kampayadan yararlandığı bir alışverin SATICI tarafından iptal edilmesi durumunda ALICI, hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11

SATICI, kendisinin sunmadığı hiçbir kampanyadan ve/veya alışverişin gerçekleştirilmesi ile ALICI'nın elde edeceği hiçbir kazanımdan sorumlu değildir. Ayrıca SATICI, taraflar arasında kurulan herhangi bir sözleşme kapmasında belirtilen durumlar haricinde, ALICI'nın alışverişten doğan herhangi bir kazanımı olması durumunda, alışverişi/siparişi iptal edebilir ya da sözkonusu kazanımı ALICI'dan talep edebilir. ALICI, SATICI'nın bu talebini haklı bulduğunu beyan eder ve SATICI'nın bu husustaki taleplerini karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.12

Satışı ilgili mevzuatlar gereği resmi merciler nezdinde gerçekleştirilecek resmi işlemler ile tamamlanması öngörülen ürünler için Mesafeli Satış Sözleşmesi bir ön protokol niteliğindedir. Bu ürünlerin toplam bedeline satışa ilişkin resmi işlemlerin tamamlanması sırasında ortaya çıkacak masraflar dahil değildir. Söz konusu masraflar ALICI tarafından resmi işlemlerin yerine getirilmesi esnasında ödenecektir. Bu satışlar, resmi merciler nezdinde resmi işlemlerin yerine getirilmesi ile tamamlanmış sayılacaktır. Bu kapsamda cayma hakkı, kargo / teslimat ve benzeri nitelikteki uygulama alanı bulunmayan hükümler bu ürünler için geçerli olmayacaktır.

5.13

Siparişi verilen / alışverişi yapılan ürün veya hizmetlere dair varsa Hizmet Sözleşmeri'nin SATICI tarafından ALICI'ya, SATICI'nın belirlediği bir yöntemle iletilecektir. İlgili Hizmet Sözleşmelerinin ALICI tarafından kabul edilmemesi / onaylanmaması durumunda, işbu sözleşme ve söz konusu satış / alışveriiş geçerli olmayacaktır. SATICI'nın, işbu sözleşme kapmasındaki satışın / alışverişin öncesinde ALICI'yı varsa ek sözleşmeler ve bu sözleşmelerin kapsamları, maddeleri, detayları ve bağlayıcılıkları hakkında bilgilendirmiş olması durumunda, ALICI işbu siparişi oluşturmuş fakat bahse konu ek sözleşmeleri kabul etmemişse, ALICI'nın cayma haklarını kullanabileceği durumlar haricinde SATICI'nın ücret iadesi yapma zorunluluğu yoktur. ALICI bu koşulları peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 - UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; Türk Mahkemeleri yetkili olup uygulanacak hukuk, Türk Hukuku'dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için ALICI işleminin yapıldığı veya ALICI ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise SATICI adreslerinden birinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Yetkili Mahkemelerce ALICI'nın kısmen veya tamamen haksız bulunması durumunda ALICI, SATICI'nın her türlü avukatlık/vekalet, mahkeme, harç, iş kaybı ve sair giderlerini / zararlarını eksiksiz olarak karşılayacağını, dava süreci ile ilgili SATICI'nın üçüncü taraflarla kurduğu sözleşmeleri tanıyacağını ve SATICI'nın bu sözleşmelerden doğan ödeme yükümlülüklerini, giderlerini, zararlarını eksiksiz olarak karşılayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI'nın "kurumsal" olması durumunda, işbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda, SATICI adreslerinden birinin bulunduğu yerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.