TSN | Technology, Software, Network

Veri Yönetimi, İstatistik ve Raporlama Çözümleri

TSN Yazılım olarak, firmaların data analiz ve yönetimini bilimsel yaklaşımlarla yapıyor; istatistik ve raporlama çözümleri sunuyoruz.

Bilimsel Yaklaşım, Profesyonel Çözüm

Veri analizi, kurumların ve işletmelerin daha iyi kararlar almak, müşterilerine hizmet etmek ve üretkenliği ve geliri artırmak için ihtiyaç duydukları bilgileri edinmeleri için kanıtlanmış bir yoldur. Yararlı bilgiler bulma, sonuçlara varma ve karar alma sürecini destekleme amacıyla verileri inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme süreçlerinden oluşur.
Veri analizi, veri madenciliği ve Business Intelligence'ın (BI) temel bir bileşenidir ve işletme kararlarını yönlendiren iç görü kazanmada anahtar rol oynar. Kuruluşlar, büyük veri (big data) yönetimi çözümlerini ve verileri işlemeye uygun iç görülere dönüştürmek için veri analizini kullanan müşteri deneyimi yönetimi çözümlerini kullanarak çok sayıda kaynaktan gelen verileri analiz eder.